ATB Kempen 2.1

coronaBeste,

Gezien de recente ontwikkelingen omtrent het Coronavirus en de urgente en drastische maatregelen getroffen door onze regeringen, zijn ook wij genoodzaakt om alle activiteiten verder op te schorten tot 19 april, met waarschijnlijk verlenging tot 3 mei.

Trainingen en wedstrijden gaan niet door.

Voor meer informatie vanuit onze federatie :
https://cycling.vlaanderen/magazine/nieuws/coronavirus-covid19-update

Sporten is en blijft gezond. Wij bevelen aan om te blijven fietsen, zij het dan wel op individuele basis.
Het parcours in Ravels is uiteraard toegankelijk. De kantine daarentegen is gesloten.

Wij vragen met aandrang om niet samen te scholen op of rond het parcours !

Veel sportieve moed,
Vriendelijke groet,
Bestuur ATB Kempen

Fotoalbums

Fototoestel